Kronobergs Motorhistoriker är en av landets äldsta veteranfordonklubbar och grundades ursprungligen 1966.

Kontakta oss

Klubbens postadress är:

Kronobergs Motorhistoriker
c/o Lars Palm
Lindesholm, Stenslanda
355 95  Tävelsås

E-post: info@kronobergsmotorhistoriker.se

Du kan även kontakta någon i vår styrelse som du har specifika frågor.

Medlemskap

Medlemsavgiften är 200 kr/år. Varje ytterligare familjemedlem betalar 100 kr/år. Avgift erlagd från och med oktober månad inkluderar även nästkommande år.

Betala medlemsavgiften till bankgiro 287-9419, ange namn och telefonnummer.

VIKTIGT. För att erhålla MHRF försäkring kontakta någon av våra besiktningsmän för villkor etc.

Bli medlem idag.

Försäkring

Kronobergs motorhistoriker är ansluten till MHRF. Det innebär att våra medlemmar kan få en s.k MHRF-försäkring.

Våra besiktningsmän är:

  • Lars Palm (Tel: 0470-680 63,  Mobil: 070-286 80 63)
  • Carl Liljeblad (Tel: 0470-333 29, Mobil: 070-032 26 76)