Kronobergs Motorhistoriker är en av landets äldsta veteranfordonklubbar och grundades ursprungligen 1966.

Årsmöte den 25 februari 2023

Kronobergs Motorhistorikeer genomförde sitt årsmöte den 25 februari i Tävelsås bygdegård. Drygt 40 medlemmar deltog under årsmötet och Sven Hörberg omvaldes till ordförande, Staffan Einarsson omvaldes till kassör samt Jan Roth omvaldes till ledamot i styrelsen. Övriga i styrelsen är Mats Ekelöf, sekreterare och Arne Stenemo ledamot.

Det beslutades även om ett tillägg i stadgarna där majoriteten av mötesdeltagarna beslutade att då man är aktiv i valberedningen samt revisorerna skall vara befriade från att betala medlemsavgift.

Mer information från årsmötet kommer att redovisas då protokollet är justerat. Protokollet kommer då att läggas ut på hemsidan.

Vänligen

Mats Ekelöf