Kronobergs Motorhistoriker är en av landets äldsta veteranfordonklubbar och grundades ursprungligen 1966.

Helgasjörallyt den 27 augusti 2023

Kronobergs Motorhistorikers funktionärer som ansvarade för kontrollplats nr 3 vid
Tävelsås bygdegård under Helgasjörallyt den 27 augusti 2023