Kronobergs Motorhistoriker är en av landets äldsta veteranfordonklubbar och grundades ursprungligen 1966.

MED SLAGRUTA PÅ HJÄRTENHOLM DEN 5 SEPT

NU FINNS VI ÄVEN PÅ FACEBOOK SOM SVEN HÖRBERG HAR LAGT UPP.

SÖK PÅ -KRONOBERGS MOTORHISTORIKER-

16/9 Se NYTT under MC-sidan

Se NYTT under ”Program 2018 och Ordf. har ordet”

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Ett välbesökt möte på Hjärtenholm under Janne Svenssons ledning.

IMG_0475

Här testar Kerstin sin förmåga att finna en vattenåder i backen.

IMG_0457

Det var många som ville testa sin förmåga med slagrutan…

IMG_0461

och kanske lyckades det här

IMG_0462

IMG_0463

Janne instruerar och Sven och alla andra lyssnade med spänning.

IMG_0464

 

IMG_0470

En fördel var ju att det inte kom något ”vatten” från skyn.

Foto: Finn B Thomsen, text: Sture Heiman