Kronobergs Motorhistoriker är en av landets äldsta veteranfordonklubbar och grundades ursprungligen 1966.

Hej alla KMH-medlemmar!
 
Tyvärr måste jag här meddela att vi nödgas ställa in den planerade månadsträffen i Tävelsås den 12/1-22. Föreläsaren och ”järnvägsmannen” Torgil Toft (pensionerad f d röntgenläkare, 80 år) ringde mig igår och framförde att han även var orolig för sin egen del att hålla föredraget den 12/1 m t p Covidrisken för hans egen åldersriskgrupp.
 
Torgil bad mig hälsa till våra medlemmar att han vid senare tillfälle, med lägre Covidrisk, ytterst gärna vill hålla det här föredraget för KMH. Torgil har förberett föredraget att handla om lokal järnvägshistorik, men också beröra lokala historiska vattentransportleder i Kronobergs län. Torgil har själv en veteran-Mercedes och även en veteranmotorcykel.
 
Från styrelsens sida håller vi nu tummarna för att vi skall lyckas hålla det planerade årsmötet i Tävelsås bygdegård lördagen den 26 februari.
 
God fortsättning tillönskas och hoppas vi på från KMH-styrelse gm Staffan Einarsson