Kronobergs Motorhistoriker är en av landets äldsta veteranfordonklubbar och grundades ursprungligen 1966.

Kronobergs Motorhistorikers årsmöte 2024

Årsmötet genomfördes på Evedals värdshus den 24 feburari 2024

Antal deltagare 57 personer

Ordföranden hälsar mötesdeltagarna välkomna

Till mötesordförande utsågs Sture Heiman och till mötessekreterare Mats Ekelöf

till höger i bild ses förenings kassör Staffan Einarsson

Mötesdeltagare

Sture Heiman till vänster i bild och Arne Hermansson till höger i bild utsågs på årsmötet till hedersmedlemmar för deras insatser och utveckling under lång tid av Kronobergs Motorhistoriker

I mitten på bilden ses ordföranden Sven Hörberg

Comments are closed.