Kronobergs Motorhistoriker är en av landets äldsta veteranfordonklubbar och grundades ursprungligen 1966.

VÅREN 2021

Lägg gärna ut bilder på Facebook och Instagram och # Kronobergs Motorhistoriker.

Naturligtvis gäller att hålla avstånd på våra träffar och följa myndigheternas rekommendationer.

Hälsningar från Styrelsen för KMH

 

Se NYTT under ordf. har ordet 29/3

 

Årsmötet är avklarat digitalt

Viktiga punkter som beslutades

Fastställande av medlemsavgift för år 2022 OBS

Vi har inte höjt medlemsavgiften sedan 2013 men ser att kostnaderna stiger. Vi planerar ett jubileum 2022 som även kommer att kosta en del. Vi föreslår därför en höjning av medlemsavgiften för medlemmar från 200 till 250 kr och familjemedlem från 100 till 150 kr

Val av styrelse för år 2021-2022

Ordförande for 1 år Sven Hörberg

Sekreterare 1 år kvar Sture Heiman

Kassör 2 år Staffan Einarsson nyval

Övriga ledamöten 2 år Jan Roth omval samt  1 år kvar Arne Stenemo

Revisor 2 år Ulf Upperud omval

1 år kvar Mats Ekelöv

Valberedning 2 år Lars Olsson omval

1 år kvar Felix Kronholm

Rally kommittén Felix Kronholm, Mats Ekelöf och Staffan Einarsson

 

Vad händer i vår

Styrelsearbetet pågår trotts pandemin. Vi hoppas att det går komma igång med månadsträffarna i maj. Om det blir möjligt planerar vi en träff den 5 maj hos ett trädgårdsmästeri i Väckelsång som även har några gamla fordon. Vi hoppas förstås att vi ska kunna köra Lilla Åsnen-rundan samt ordna en sommarutflykt liknande den vi gjorde förra sommaren. Vi har även börjat skissa lite på jubileet till nästa år som vi tror ska bli en trevlig sommarfest. Vi har många idéer men får återkomma när vi vet att det går att träffas.

 

Nu är det åter dags att betala in medlemsavgiften för 2021. Den är oförändrad i år, 200 kronor för ordinarie medlem och 100 kronor för familjemedlem. Betalas senast den 31 mars till bankgiro-konto 287-9419 OBS glöm inte att skriva namn på vilka medlemmar det avser. Fria från medlemsavgift är valda styrelseledamöter samt Hedersmedlemmar

Gå gärna in och titta på vår hemsida som Sture alltid håller aktuell med information och trevliga foton från vår verksamhet: www.kronobergsmotorhistoriker.se

 

 

 

Comments are closed.