Kronobergs Motorhistoriker är en av landets äldsta veteranfordonklubbar och grundades ursprungligen 1966.

Årsmöte 2021

 

Lägg gärna ut bilder på Facebook och Instagram och # Kronobergs Motorhistoriker.

Naturligtvis gäller att hålla avstånd på våra träffar och följa myndigheternas rekommendationer.

Hälsningar från Styrelsen för KMH

 

Se även NYTT på Reseberättelser 7/1 och MC sidan 17/1

 

Medlemmar i Kronobergs Motorhistoriker hälsas välkomna att delta i ett digitalt årsmöte den 27 febr 2021.

På grund av Corona läget har vi valt att genomföra årsmötet, med e-post och brev eftersom vi inte vet när det går att genomföra ett traditionellt årsmöte. Erforderliga bilagor finns med i utsänt e-post och brevledes till de som inte har uppgivit någon e-postadress.

Vi tycker det är viktigt att du som medlem har möjlighet att följa styrelsens arbete.

Vi vill också ge dig möjlighet att påverka styrelsens sammansättning och inriktning genom att följa samma dagordning som vi följer vid ett traditionellt årsmöte.

Vi ber dig läsa igenom årsmöteshandlingarna och återkomma genom att ringa eller maila till mig om du har någon fråga som du tycker vi ska ta upp.

Föredragningslista

1.Som digital ordförande Sven Hörberg

2.Sekreterare Sture Heiman

3.Justeringsmän Kerstin Palm och Roy Palm

4.Anser du att mötets utlysande kan godkännas efter rådande omständigheter?

5.Kan du godkänna Verksamhetsberättelsen för 2020? (Se sidorna 3,4,5)

6.Kan du godkänna balansräkning och resultaträkning? (Se sidan 6)

7.Revisionsberättelsen finns att läsa.  ( Se sidan 7 )

8.Kan du bevilja styrelsen ansvarsfrihet efter att du har läst föregående redovisningar?

9.Fastställande av budget för år 2021

Vi hoppas att vi kan komma igång med våra månadsträffar till sommaren, och lämnar därmed följande förslag till budget för år 2021. (Se sidan 8)

10.Fastställande av medlemsavgift för år 2022

Vi har inte höjt medlemsavgiften sedan 2013 men ser att kostnaderna stiger. Vi planerar ett jubileum 2022 som även kommer att kosta en del. Vi föreslår därför en höjning av medlemsavgiften för medlemmar från 200 till 250 kr och familjemedlem från 100 till 150 kr

11.Behandling av inlämnade motioner

Skicka in dina motioner till oss innan den 20 feb. Så tar vi upp dem för behandling.

12.Val av styrelse för år 2021-2022

Kan vi välja styrelse enligt valberedningens förslag?

 

Ordförande for 1 år Sven Hörberg

Kassör 2 år Staffan Einarsson nyval

Övrig ledamot 2 år Jan Roth omval

Revisor 2 år Ulf Upperud omval

1 år kvar Mats Ekelöv

Valberedning 2 år Lars Olsson omval

1 år kvar Felix Kronholm

Sekreterare 1 år kvar Sture Heiman

Övrig ledamot 1 år kvar Arne Stenemo

Rally kommittén Felix Kronholm, Mats Ekelöf och Staffan Einarsson

13.Övriga frågor

14. Årsmötet avslutas

 

 Vad händer i vår

Styrelsearbetet pågår trotts pandemin. Vi hoppas att det går komma igång med månadsträffarna i maj. Om det blir möjligt planerar vi en träff den 5 maj hos ett trädgårdsmästeri i Väckelsång som även har några gamla fordon. Vi hoppas förstås att vi ska kunna köra Lilla Åsnen-rundan samt ordna en sommarutflykt liknande den vi gjorde förra sommaren. Vi har även börjat skissa lite på jubileet till nästa år som vi tror ska bli en trevlig sommarfest. Vi har många idéer men får återkomma när vi vet att det går träffas.

 

Nu är det åter dags att betala in medlemsavgiften för 2021. Den är oförändrad 200 kronor för ordinarie medlem och 100 kronor för familjemedlem. Betalas senast den 31 mars till bankgiro-konto 287-9419 OBS glöm inte att skriva namn på vilka medlemmar det avser. Fria från medlemsavgift är valda styrelseledamöter samt Hedersmedlemmar

Gå gärna in och titta på vår hemsida som Sture alltid håller aktuell med information och trevliga foton från vår verksamhet: www.kronobergsmotorhistoriker.se

 

Hälsningar Ordförande Sven Hörberg

 

 

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

Comments are closed.