Kronobergs Motorhistoriker är en av landets äldsta veteranfordonklubbar och grundades ursprungligen 1966.

Företagsbesök hos Micropower 2023-04-12

925A1331-C842-4784-9F39-27440F5F4D93

Thomas Svensson VD, som är en av tre grundare som startade Micropower 1984, berättade för oss om företagets utveckling från batterliladdare till litiumbatterier. Företagets kundkrets är framförallt till mindre nyttofordon. Toyota är en av de större kunderna till deras truckar.

Vi fick också en rundvandring i företagets produktionsanläggning där det informerades om de olika stationerna och vad som sker.

Trots att anläggningern endast är några år gammal så planerar man för ett nybygge som skall stå klart för drift under 2025.

Vill man ta del av mera information om företaget så hänvisar jag till företagets hemsida www.micropower.se

Vänligen
Mats Ekelöf

GLAD PÅSK 2023

Glad Påsk önskar vi alla våra medlemmar i Kronobergs Motorhistoriker
Styrelsen

Gemensam utflykt söndagen den 14 maj 2023

Söndagen den 14 maj 2023 träffas vi på den stora parkeringen vid Evedal klockan 10.00.
För mera information hänvisar jag till det utskick som gjorts om utflykten till våra medlemmar.
Ingen föranmälan krävs men däremot gärna en intresseanmälan.
Medtag egen fika. Vid regn ställs utflykten in.
Frågor om utflykten går att ställa till Gunnar Holmgren som nås på telefon 0708 79 16 72
Vid intresse anmälan skicka ett sms till Gunnar på telefon 0708 79 16 72

Med vänliga hälsningar

Mats Ekelöf

Protokoll med bilagor från årsmötet den 25 februari 2023

 

 

Klicka på länken nedan så kommer protokollet med bilagor att kunna ses.

20230317_142302

Med vänliga hälsningar

Mats Ekelöf

 

Årsmöte den 25 februari 2023

Kronobergs Motorhistorikeer genomförde sitt årsmöte den 25 februari i Tävelsås bygdegård. Drygt 40 medlemmar deltog under årsmötet och Sven Hörberg omvaldes till ordförande, Staffan Einarsson omvaldes till kassör samt Jan Roth omvaldes till ledamot i styrelsen. Övriga i styrelsen är Mats Ekelöf, sekreterare och Arne Stenemo ledamot.

Det beslutades även om ett tillägg i stadgarna där majoriteten av mötesdeltagarna beslutade att då man är aktiv i valberedningen samt revisorerna skall vara befriade från att betala medlemsavgift.

Mer information från årsmötet kommer att redovisas då protokollet är justerat. Protokollet kommer då att läggas ut på hemsidan.

Vänligen

Mats Ekelöf