Kronobergs Motorhistoriker är en av landets äldsta veteranfordonklubbar och grundades ursprungligen 1966.

ÅRSMÖTET 2021

 

Lägg gärna ut bilder på Facebook och Instagram och # Kronobergs Motorhistoriker.

Naturligtvis gäller att hålla avstånd på våra träffar och följa myndigheternas rekommendationer.

Hälsningar från Styrelsen för KMH

 

Se även NYTT på Reseberättelser 7/1 och MC sidan 17/1

 

Medlemmarna i Kronobergs Motorhistoriker  har i år deltagit i ett digitalt årsmöte den 27 febr 2021.

På grund av Corona läget har valdes att genomföra årsmötet, med e-post alt. brev eftersom vi inte vet när det går att genomföra ett traditionellt årsmöte. Erforderliga bilagor fanns med i utsänt e-post och brevledes till de som inte har uppgivit någon e-postadress.

Endast positiva synpunkter har inkommit till styrelsen på utsänt förslag.

Vi tycker det är viktigt att du som medlem har möjlighet att följa styrelsens arbete.

Vi vill också ge dig möjlighet att påverka styrelsens sammansättning och inriktning genom att följa samma dagordning som vi följer vid ett traditionellt årsmöte.

Styrelsen vill också tacka avgående kassören Janne Svensson för det arbete han har lagt ner i styrelsen.

Tyvärr blev det ju inte någon traditionsenlig supé.

Föredragningslista

1.Som digital ordförande Sven Hörberg

2.Sekreterare Sture Heiman

3.Justeringsmän Kerstin Palm och Roy Palm

4.Anser du att mötets utlysande kan godkännas efter rådande omständigheter?

5.Kan du godkänna Verksamhetsberättelsen för 2020? (Se sidorna 3,4,5)

6.Kan du godkänna balansräkning och resultaträkning? (Se sidan 6)

7.Revisionsberättelsen finns att läsa.  ( Se sidan 7 )

8.Kan du bevilja styrelsen ansvarsfrihet efter att du har läst föregående redovisningar?

9.Fastställande av budget för år 2021

Vi hoppas att vi kan komma igång med våra månadsträffar till sommaren, och lämnar därmed följande förslag till budget för år 2021. (Se sidan 8)

10.Fastställande av medlemsavgift för år 2022

Vi har inte höjt medlemsavgiften sedan 2013 men ser att kostnaderna stiger. Vi planerar ett jubileum 2022 som även kommer att kosta en del. Vi föreslår därför en höjning av medlemsavgiften för medlemmar från 200 till 250 kr och familjemedlem från 100 till 150 kr

11.Behandling av inlämnade motioner

Skicka in dina motioner till oss innan den 20 feb. Så tar vi upp dem för behandling.

12.Val av styrelse för år 2021-2022

Till  ny styrelse valdes enligt valberedningens förslag.

Ordförande for 1 år Sven Hörberg

Kassör 2 år Staffan Einarsson nyval

Övrig ledamot 2 år Jan Roth omval

Revisor 2 år Ulf Upperud omval

1 år kvar Mats Ekelöv

Valberedning 2 år Lars Olsson omval

1 år kvar Felix Kronholm

Sekreterare 1 år kvar Sture Heiman

Övrig ledamot 1 år kvar Arne Stenemo

Rally kommittén Felix Kronholm, Mats Ekelöf och Staffan Einarsson

13.Övriga frågor

14. Årsmötet avslutas

 

 Vad händer i vår

Styrelsearbetet pågår trotts pandemin. Vi hoppas att det går komma igång med månadsträffarna i maj. Om det blir möjligt planerar vi en träff den 5 maj hos ett trädgårdsmästeri i Väckelsång som även har några gamla fordon. Vi hoppas förstås att vi ska kunna köra Lilla Åsnen-rundan samt ordna en sommarutflykt liknande den vi gjorde förra sommaren. Vi har även börjat skissa lite på jubileet till nästa år som vi tror ska bli en trevlig sommarfest. Vi har många idéer men får återkomma när vi vet att det går träffas.

 

Nu är det åter dags att betala in medlemsavgiften för 2021. Den är oförändrad 200 kronor för ordinarie medlem och 100 kronor för familjemedlem. Betalas senast den 31 mars till bankgiro-konto 287-9419 OBS glöm inte att skriva namn på vilka medlemmar det avser. Fria från medlemsavgift är valda styrelseledamöter samt Hedersmedlemmar

Gå gärna in och titta på vår hemsida som Sture alltid håller aktuell med information och trevliga foton från vår verksamhet: www.kronobergsmotorhistoriker.se

 

Hälsningar Ordförande Sven Hörberg

 

 

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

Årsmöte 2021

 

Lägg gärna ut bilder på Facebook och Instagram och # Kronobergs Motorhistoriker.

Naturligtvis gäller att hålla avstånd på våra träffar och följa myndigheternas rekommendationer.

Hälsningar från Styrelsen för KMH

 

Se även NYTT på Reseberättelser 7/1 och MC sidan 17/1

 

Medlemmar i Kronobergs Motorhistoriker hälsas välkomna att delta i ett digitalt årsmöte den 27 febr 2021.

På grund av Corona läget har vi valt att genomföra årsmötet, med e-post och brev eftersom vi inte vet när det går att genomföra ett traditionellt årsmöte. Erforderliga bilagor finns med i utsänt e-post och brevledes till de som inte har uppgivit någon e-postadress.

Vi tycker det är viktigt att du som medlem har möjlighet att följa styrelsens arbete.

Vi vill också ge dig möjlighet att påverka styrelsens sammansättning och inriktning genom att följa samma dagordning som vi följer vid ett traditionellt årsmöte.

Vi ber dig läsa igenom årsmöteshandlingarna och återkomma genom att ringa eller maila till mig om du har någon fråga som du tycker vi ska ta upp.

Föredragningslista

1.Som digital ordförande Sven Hörberg

2.Sekreterare Sture Heiman

3.Justeringsmän Kerstin Palm och Roy Palm

4.Anser du att mötets utlysande kan godkännas efter rådande omständigheter?

5.Kan du godkänna Verksamhetsberättelsen för 2020? (Se sidorna 3,4,5)

6.Kan du godkänna balansräkning och resultaträkning? (Se sidan 6)

7.Revisionsberättelsen finns att läsa.  ( Se sidan 7 )

8.Kan du bevilja styrelsen ansvarsfrihet efter att du har läst föregående redovisningar?

9.Fastställande av budget för år 2021

Vi hoppas att vi kan komma igång med våra månadsträffar till sommaren, och lämnar därmed följande förslag till budget för år 2021. (Se sidan 8)

10.Fastställande av medlemsavgift för år 2022

Vi har inte höjt medlemsavgiften sedan 2013 men ser att kostnaderna stiger. Vi planerar ett jubileum 2022 som även kommer att kosta en del. Vi föreslår därför en höjning av medlemsavgiften för medlemmar från 200 till 250 kr och familjemedlem från 100 till 150 kr

11.Behandling av inlämnade motioner

Skicka in dina motioner till oss innan den 20 feb. Så tar vi upp dem för behandling.

12.Val av styrelse för år 2021-2022

Kan vi välja styrelse enligt valberedningens förslag?

 

Ordförande for 1 år Sven Hörberg

Kassör 2 år Staffan Einarsson nyval

Övrig ledamot 2 år Jan Roth omval

Revisor 2 år Ulf Upperud omval

1 år kvar Mats Ekelöv

Valberedning 2 år Lars Olsson omval

1 år kvar Felix Kronholm

Sekreterare 1 år kvar Sture Heiman

Övrig ledamot 1 år kvar Arne Stenemo

Rally kommittén Felix Kronholm, Mats Ekelöf och Staffan Einarsson

13.Övriga frågor

14. Årsmötet avslutas

 

 Vad händer i vår

Styrelsearbetet pågår trotts pandemin. Vi hoppas att det går komma igång med månadsträffarna i maj. Om det blir möjligt planerar vi en träff den 5 maj hos ett trädgårdsmästeri i Väckelsång som även har några gamla fordon. Vi hoppas förstås att vi ska kunna köra Lilla Åsnen-rundan samt ordna en sommarutflykt liknande den vi gjorde förra sommaren. Vi har även börjat skissa lite på jubileet till nästa år som vi tror ska bli en trevlig sommarfest. Vi har många idéer men får återkomma när vi vet att det går träffas.

 

Nu är det åter dags att betala in medlemsavgiften för 2021. Den är oförändrad 200 kronor för ordinarie medlem och 100 kronor för familjemedlem. Betalas senast den 31 mars till bankgiro-konto 287-9419 OBS glöm inte att skriva namn på vilka medlemmar det avser. Fria från medlemsavgift är valda styrelseledamöter samt Hedersmedlemmar

Gå gärna in och titta på vår hemsida som Sture alltid håller aktuell med information och trevliga foton från vår verksamhet: www.kronobergsmotorhistoriker.se

 

Hälsningar Ordförande Sven Hörberg

 

 

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

Lägg gärna ut bilder på Facebook och Instagram och # Kronobergs Motorhistoriker.

Naturligtvis gäller att hålla avstånd på våra träffar och följa myndigheternas rekommendationer.

Hälsningar från Styrelsen för KMH

 

Se även NYTT på Reseberättelser 7/1 och MC sidan 17/1

 

Vi ser nu fram emot ett bra och aktivt år 2021

 

 

År 2020 blev inte vad vi hade tänkt oss. Några veckor efter årsmötet kom besked om Coronas härjningar och Anders Tegnell blev rikskändis.

Styrelsen träffades och planerade för månadsmöten, som fick ställas in ett efter ett. Så även Lilla Åsnen-rundan. Vi var några stycken som sporadiskt körde till olika platser, för uppmärksamma Sveriges Nationaldag.

Sommaren kom och smittspridningen minskade. I juli träffades vi vid Trollberget i Hulevik. Staffan, Mats och Lars berättade om det engelska bombplanet som störtade i Åsnen, nära den plats vi befann oss. Mats Magnusson berättade när han var 15 år, 1963, cyklade på sin postrunda och räddade livet på en lansenpilot som störtat på Åsnens is utanför Hulevik. Eftermiddagen avslutades med grillning och trevlig samvaro vid Åsnens strand.

I september besökte vi Peter Svensson i Dädesjö. Peter visade och berättade med brinnande entusiasm om sin fantastiska samling, på över 140 traktorer.

I år var det KMH som arrangerade mörkerrallyt. Rallygruppen med Staffan och Mats tillsammans med sina fruar, Elisabeth och Hanan lade upp rundan och fixade förtäring vid målgången. De har även gjort en trevlig film om de platser som rallyt passerade. Filmen finns att se på Youtube, via hemsidan.

I november visade Sture sin resa till Tjernobyl 2018. Med hjälp av bilder berättade han hur livet förändrades i staden efter kärnkraftsolyckan.

Nu är det åter omöjligt att träffas och den sedvanliga luciaträffen i Roys pub har tyvärr fått ställas in.

Närmast i tid har vi årsmötet som vi inte riktigt vet hur det ska genomföras.

Som många kanske vet, fick föreningen sitt nuvarande namn 1972. År 2022 vill vi därför göra till ett jubileumsår.

Med hopp om att allt snart blir som vanligt med möjlighet till månadsträffar och Lilla Åsnen-rundan, vill vi Sven, Sture, Jan, Arne och Staffan önska er

                  En riktigt God Jul och ett Gott Nytt motorhistoriskt år

       

 

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

Novembermötet den 4/11 bildvisning från Tjernobyl

LUSSETRÄFFEN 2/12 ÄR INSTÄLLD PGA CORONA PANDEMIN

Lägg gärna ut bilder på Facebook och Instagram och # Kronobergs Motorhistoriker.

Naturligtvis gäller att hålla avstånd på våra träffar och följa myndigheternas rekommendationer.

Hälsningar från Styrelsen för KMH

 

Se även NYTT på MC sidan 12/12

Vi finns även på Facebook -Kronobergs Motorhistoriker- 

 

Hej alla motorhistoriker!

När läget med coronan var lite bättre i somras och i höst lyckades vi träffas hos Peter Svensson i Dädesjö och i Tävelsås för att följa med Sture på hans spännande resa till Tjernobyl genom hans bilder och reseskildring. 

Nu är situationen försämrad och vi får ställa in våra planerade träffar tillsvidare.

Närmast i tid ligger Lucia träffen i Roys pub som tyvärr inte är möjlig att genomföra.

Vi i styrelsen har börjat fundera på hur det går med årsmötet om det inte går att träffas, men det är ju någon månad tills dess.

 

Hälsningar styrelsen Kronobergs Motorhistoriker

 
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Tävelsås Bygdegård. Dukat enligt Corona anvisningar.

20201104_170656

Många medlemmar kom denna novemberkväll

20201104_191252

Sture blir avtackad. Bilderna var från en resa till Ukraina sept 2018.

20180921_114550

DUGA 3. En anläggning från Kalla kriget som kunde se ”över horisonten”.

20180921_131236

Sarkofagen över Reaktor 4 invigd 2019. Katastrofen inträffade 26 apr 1986

20180921_153601

Simbassängen, knappast badvänligt

20180921_150559

Allt trä ruttnar och putsen faller från väggarna

Staden Pripyat efter Tjernobylolyckan den 26 april 1986

Naturen tar över staden Pripyat. En stad på ca 50 000 invånare som evakuerades på några dagar.

Text och bild: Sture Heiman

 

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

Mörkerrallyt den 2 okt 2020 vid Tävelsås Bygdegård

 

Lägg gärna ut bilder på Facebook och Instagram och # Kronobergs Motorhistoriker så alla får se vad ni hittat på i sommar.

Naturligtvis gäller att hålla avstånd både mellan fordon och mellan personer vid våra träffar.

Hösthälsningar från Styrelsen för KMH

 

Se även NYTT på MC sidan 21/9

Vi finns även på Facebook -Kronobergs Motorhistoriker- 

Ni finner filmer som Mats Ekelöf och Staffan Einarsson sammanställt under dygnets ljusa timmar från Mörkerrallyt på nedanstående:

 www.youtube.com/watch?v=cgzOdMVew-A

www.youtube.com/watch?v=jUe57UfU4no

 

 

20201002_180038

Många medlemmar och inbjudna hade samlats denna höstkväll…

20201002_180006

…några med sin Pärlor…

20201002_180342

…Mats och Staffan var banläggare och författat frågorna på de 8 stoppen…

20201002_203154

…vid målet blev det räkmacka till fikat framdukat av Hanan och Elisabeth…

20201002_203137

Sedan blev det genomgång av svaren till frågorna och Lasse Palm berättade om avrättningsplatsen vid Inglinge Hög.

20201002_203208

Banan gick genom historisk mark och flera av frågorna handlade om detta.

20201002_203229

Deltagarna var nöjda med kvällen som hade genomförts utan regn.

Text o bild: Sture Heiman

 

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail